Pobegli roj čebel na bukvi

V začetku avgusta je Luka Fister, iz Ovsiš pri Podnartu, med nabiranjem gob našel na bukvi roj čebel. Za ta roj čebel je povedal čebelarju Mihu Rozmanu iz Češnjice pri Podnartu. Ko si ga je ogledal je spoznal, da ima pred seboj nekaj posebnega. Roj sam ne bi bil nič posebnega, če ne bi roj za potrebe domovanja izdelal sedem satov v velikosti 30×70 cm. Satje je namesto, da bi bilo skrito v duplini, narejeno navzven in tako se nam pokaže v vsej svoji lepoti. Izdelano satje je najlepši dokaz, kaj vse so zmožne narediti čebele brez človeške pomoči.Miha Rozman je roj pokazal še Dragu Finžgarju, Begunje na Gorenjskem in Blažu Ambrožiču, Selo pri Bledu. Skupaj smo si roj ogledali in sklenili, da mu pomagamo, saj je čebelam že začelo primanjkovati hrane. Ker nismo hoteli poškodovati domovanja roja čebel, smo sklenili, da poskusimo čebele s satjem pritrjenim na deblo prestaviti v za to narejen panj. Panj sta izdelala Janez Kocijančič, Vrbnje in Blaž Ambrožič. Panj je izdelan tako, da se lahko na tečajih razdeli na dva dela in pa da ima dva steklena okna. Na ta način smo si olajšali prestavljanje debla  s čebelami in hkrati predstavlja možnost predstavitve čebelje družine vsem zainteresiranim.

V soboto trinajstega avgusta smo se ob enih popoldan zbrali na Češnjici, pridružila sta se nam še Samo Finžgar in Urban Rozman, ki sta z kamero in fotoaparatom ovekovečila akcijo.Najprej je bilo potrebno sestaviti primeren oder, ki nam je omogočal varno delo in nam roj približal in za kar smo porabili kar nekaj lesa in dve uri časa. Nato se je začelo žaganje z motorno žago. Najprej smo odrezali horizontalno ravnino nad rojem, nato pa še po dolžini. Pred končnim odrezom smo kos debla z rojem čebel privezali tako, da smo onemogočili njegov padec. Potem smo približali panj in počasi odvezali kos debla z rojem. Ko je bil roj odrezan, smo roj počasi in previdno premaknili v panj in ga pritrdili na strop in steno. Poskusili smo kar najbolj približati stanje v panju stanju v naravi. Ko je bil roj pritrjen v panj smo ga brez oken postavili na mesto, kjer je bil prej v naravi in ga pustili, da so se še ostale čebele vrnile na satje. Naj povem še to, da so čebele povsem mirno prenašale vso prestavitev in niti ko je Miha žagal z motorno žago ni rabil nobene zaščitne obleke. Le Drago in Blaž sta se zaščitila, ko sta prestavljala deblo v panj. Videti je bilo  tako, kot da se čebele zavedajo, da reševalcem ne smejo nagajat.

Ko se je zmračilo smo se vrnili, na panj namestili še okna in ga ročno premestili cca. 500 m daleč do prevoza. Od tam pa smo ga prepeljali k novemu čebelnjaku Blaža Ambrožiča na Selo pri Bledu in ga namestili na zunanjo stran čebelnjaka. Panj z pobeglim rojem pa predstavlja posebnost, ki se vidi le poredko. Čebele se bodo nahranile in naprej razvijale. Vanj se bo posegalo le po potrebi in ne bo služil za nabiranje medu. Zaradi izredne mirnosti čebelje družine, pa je prav tako zelo primeren za nadaljnjo vzrejo matic. Služil bo za prikaz, kako se čebelja družina razvija brez vpliva človeka in bo predstavljal lepo popestritev vodenih ogledov dela s čebelami.